סייף-טק בע"מ
 
   חברה הנדסית המספקת שרותי יעוץ בנושאים של הנדסת בטיחות,
   הנדסה סביבתית וטכנולוגיות גז.

   מייצגת חברות בינלאומיות בתחום מוצרי בטיחות, מכשור וציוד בקרה.

  שירותי היעוץ כוללים:

  ● סקרי סיכונים

  ● תוכנית בטיחות

  ● נוהל חירום 

  ● תיק מפעל 

  ● סקר בטיחות במעבדות כימיות

  ● סקר השפעת הסיכונים על העובד

  ● סקר בטיחות למערכות הספקת גז