רכיבים ואביזרים למערכות גזים

מתקנים לייצור גזים

מכשירים ביתיים לייצור גז אוזון

משטפות גזים וחומרי מילוי

מיחזור (נורות פלורסצנט, מזרקים, בקבוקונים)

מכשירים לניטור גזים וגלאים

מכשור למדידת גז רדון

מכשור למדידת קרינה אלקטרומגנטית

מכשור תהליכי וציוד בקרה 

גיליונות בטיחות - MSDS

"חיידק מלאכותי" זוהר

הארכת חיי מדף של מוצרי מזון

חומרים מיוחדים

 

 

 

 

 

גרסה להדפסהגרסה להדפסה      שליחה לחברשליחה לחבר      
 
 

ת"ד 222, כרמיאל 20101
טל': 9585789 - 04
פקס: 9986331 - 04  
נייד: 4666879 - 054
דוא"ל:safetech@zahav.net.il 
P.O.B 222, Carmiel 20101
Tel: 972-4-9585789, Fax: 972-4-9986331
Mobile: 972-54-4666879
E-mail: safetech@zahav.net.il