מכשור למדידת קרינה אלקטרומגנטית

 
 

  

מתוצרת חב' ENERTECH

 
 מכשיר למדידת קרינה משנאים וכבלי מתח גבוה של חברת החשמל

דגם EMDEX II
 

מתוצרת חב' Holaday) ETS-LINDGREN)

 

מכשירים למדידת קרינה מתנורי מיקרוגל


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דגם HI-1501
דגם HI-1801

 ____________________________________________________

______________________
מכשיר למדידת קרינה מצגי מחשב וטלויזיה

דגם HI-3603
____________________________________________________ ______________________
מכשיר למדידת קרינה משנאים וכבלי מתח גבוה של חברת החשמל

דגם HI-3604
 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר